Spring til indhold
Luk

Hvem kan henvende sig?


Alle kan henvende sig
Alkoholbehandlingen tilbyder rådgivning og behandling, hvis du gerne vil ændre alkoholvaner. 

Måske synes du, at alkohol er kommet til at fylde for meget i din hverdag, og dine omgivelser - venner, familie, kolleger - har måske tilkendegivet, at de er bekymrede for dig.

I Alkoholbehandlingen kan du få en snak med en af vores professionelle behandlere - sygeplejerske eller socialrådgiver - om hvordan alkohol påvirker dig og din hverdag, og du kan høre om dine muligheder for at få hjælp til at ændre alkoholvaner.

Du er velkommen - med eller uden henvisning
Enhver kan henvende sig hos os uden henvisning. Hvis du ikke ønsker at henvende dig alene, kan du tage en ven eller et familiemedlem med.

Du kan også blive henvist fra din egen læge, speciallæge, hospitalsafdelinger, kriminalforsorg, sagsbehandler eller andet.

Pårørende
Er du i familie med en eller tæt på en, der drikker for meget, kan du også få råd og vejledning hos Alkoholbehandlingen.

Anonymitet
Du kan være anonym, hvis du ønsker det. Alle medarbejdere på Alkoholbehandlingen er omfattet af tavshedspligt.

Anden hjælp
Hvis det viser sig, at behandling hos os ikke er den bedste mulighed for dig, hjælper vi så vidt muligt med henvisning til anden og mere relevant behandling.